Najlepšie jazykové školy v Castelldefelse v roku 2020 (od 2.099 €)

TYPY KURZOV ruštiny

Aký typ kurzu ruštiny hľadáte?

Všeobecné

Všeobecné kurzy

Kurzy všeobecnej ruštiny sú určené pre dospelých, ktorí si chcú zlepšiť svoje rozprávanie, počúvanie, čítanie, a písanie v ruský. Väčšina intenzívne kurzov ruštiny v Castelldefelse je pre dospelých, ktorí majú 16 a viac rokov. K dispozícii sú 2 - 48-týždňové kurzy. Väčšina kurzov má v priemere 30 vyučovacích hodín do týždňa.