2 najlepšie jazykové školy v Brne v roku 2019 (od 176 €)

TYPY KURZOV češtiny

Aký typ kurzu češtiny hľadáte?

Všeobecné

Všeobecné kurzy

Kurzy všeobecnej češtiny sú určené pre dospelých, ktorí si chcú zlepšiť svoje rozprávanie, počúvanie, čítanie, a písanie v český. Väčšina intenzívne kurzov češtiny v Brne je pre dospelých, ktorí majú 16 a viac rokov. K dispozícii sú 2 - 48-týždňové kurzy. Väčšina kurzov má v priemere 30 vyučovacích hodín do týždňa.