Najlepšie jazykové školy v Baku v roku 2020 (od 1.287 €)

TYPY KURZOV perzštiny

Aký typ kurzu perzštiny hľadáte?

Všeobecné

Všeobecné kurzy

Kurzy všeobecnej perzštiny sú určené pre dospelých, ktorí si chcú zlepšiť svoje rozprávanie, počúvanie, čítanie, a písanie v perzský. Väčšina intenzívne kurzov perzštiny v Baku je pre dospelých, ktorí majú 16 a viac rokov. K dispozícii sú 2 - 48-týždňové kurzy. Väčšina kurzov má v priemere 30 vyučovacích hodín do týždňa.