Najlepšie jazykové školy v Andros v roku 2020 (od 390 €)

TYPY KURZOV gréčtiny

Aký typ kurzu gréčtiny hľadáte?

Všeobecné

Všeobecné kurzy

Kurzy všeobecnej gréčtiny sú určené pre dospelých, ktorí si chcú zlepšiť svoje rozprávanie, počúvanie, čítanie, a písanie v grécky. Väčšina intenzívne kurzov gréčtiny v Andros je pre dospelých, ktorí majú 16 a viac rokov. K dispozícii sú 2 - 48-týždňové kurzy. Väčšina kurzov má v priemere 30 vyučovacích hodín do týždňa.